Suomea Suomessa-Praktikumsplatz

Ein freier Praktikumsplatz in Helsinki im Rahmen des Suomea Suomessa-Programms:

TIEDOT TYÖNANTAJASTA

TYÖNANTAJA: Suomi-Seura ry.

KAUPUNKI: Helsinki

ALA: Edunvalvontajärjestö, ulkosuomalaiset

TIEDOT HARJOITTELUSTA

HARJOITTELUAIKA: 13−14 viikkoa 1.3.−31.5.2010

HARJOITTELUN LUONNE: Suomi-Seura toimii ulkosuomalaisparlamentin (UPS) sihteeristönä. Parlamentin kautta ulkosuomalaiset tapaavat ja päättävät yhteisistä asioistaan. Päätökset johtavat päätöslauselmiin, joita sihteeristö ajaa. Harjoittelija avustaa kaikissa parlamentti-istuntoon liittyvissä tehtävissä ja valmisteluissa. Seuraava istunto pidetään Helsingin yliopistolla 24.−25.5.2010. Istuntoon odotetaan 350−400 ulkosuomalaista osallistujaa.

TYÖAIKA: 7h 15 min/päivä

PALKKA: CIMOn apuraha 670 €/kk + työnantajan kustantamat lounaat seitsemänä päivänä viikossa

HARJOITTELIJALTA EDELLYTETÄÄN

OPISKELUALA: Suomen kieli ja kulttuuri

OPISKELUVAIHE: vähintään 2. vuosikurssi

KOTIMAA: ei erityistoiveita

KIELITAITO: hyvä suomi, englanti (ruotsi ja muut kielet eduksi)

MUUTA: Harjoittelijan toivotaan olevan ulkosuomalainen, suomalaistaustainen tai Suomeen suuntautunut. Windows Word ja Excel -taidot ovat välttämättömät.


Hakemukseen tarvitaan hakulomake, jonka pitäisi löytyä alla olevasta linkistä:

https://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Lomakkeet%20ja%20ohjeet/Harjoittelu/hakulomake_suosu.doc (Kopioikaa linkki selaimeenne copy–paste -komennolla, jos ei muuten onnistu.)

Liitteiksi tarvitaan CV, oman suomen kielen opettajan lausunto hakijan suomen kielen taidosta ja suomen kielen ja kulttuurin opinnoista ylipäätänsä, opintosuoritusote sekä nimenomaiselle työnantajalle osoitettu motivaatiokirje, jossa hakija mm. kertoo, miksi haluaa harjoitteluun Suomeen ja siihen nimenomaiseen paikkaan.

Hakulomakkeesta ja liitteistä tarvitaan kahdet kappaleet. Hakulomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa tai tulostaa ja täyttää käsin. Hakemus tehdään muuten suomeksi, mutta opintosuoritusote voi olla esimerkiksi englanniksi.

Hakemukset on toimitettava CIMOon 19.1.2010 mennessä (niiden on oltava perillä viimeistään tuona päivänä) joko sähköpostitse osoitteella riitta.uotila-kataja@cimo.fi tai postitse osoitteella CIMO, Suomea Suomessa -harjoittelu, PL 343, FI-00531 Helsinki, Finland.

Bei Fragen bitte Mail an Tiina Savolainen!