Schriftenverzeichnis

Monographien


 • Vršitelji radnje (nomina agentis) u Lexicon Latino-Illyricum P. R. Vitezovića [maschinenschriftl. Manuskript 1996]
 • Zrnka Mestrović, Nada Vajs, Kritische Durchsicht der Handschrift und Erstellung der Druckvorlage des Wörterbuchs des Pavao Ritter Vitezović "Lexicon Latino-Illyricum" (Oživljena baština ; Bd. 2), 513 S., ArTresor, Zagreb, 2010. [Link]
 • Nada Vajs und Zrnka Mestrović, Zusammenstellung und Nachwort des Wörterbuchs des Pavao Ritter Vitezović "Lexicon Latino-Illyricum" (Oživljena baština ; Bd. 3), 1422 S., Artresor, Zagreb, 2009. [Link]Aufsätze


 • Antroponimijsko čitanje Gundulićeva "Osmana", in: Rasprave Zavoda za jezik, 14, Zagreb 1988. - S. 119-126
 • Antroponimijsko čitanje Gundulićeve "Dubravke", in: Suvremena lingvistika, 27-28, Zagreb 1988-89. - S. 31-37
 • Apstraktne imenice na -ost motivirane pridjevom s prefiksom bez- (Iskoristivost tvorbenog uzorka u leksikografskoj obradi), in: Rasprave Zavoda za jezik IFF, 15, Zagreb 1989. - S. 187-198
 • Toponimijska koncepcija Pavla Rittera Vitezovića u Lexicon Latino-illyricum, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik IFF, 17, Zagreb 1991. - S. 123-131
 • Talasozoonimi u Lexicon Latino-illyricum (I.) Ihtionimi, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik HFI, 18, Zagreb 1992. - S. 131-150
 • Rječnik Bazilija Fabera kao predložak Vitezovićevu Lexicon Latino-illyricum, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb 1993. - S. 213-235
 • Talasozoonimi u Lexicon latino-illyricum Pavla Vitezovića (II.) Nazivlje Mollusca, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb 1993, S. 237-258
 • Talasozoonimi u Lexicon latino-illyricum Pavla Vitezovića (III.) Nazivi Crustacea, Echinodermata i Mammalia, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik HFI, 20, Zagreb 1994. - S. 197-212
 • Onimijska komponenta jednojezičnog rječnika, in: Filologija, 22-23, Zagreb 1994, S. 169-174
 • Jezičnopovijesne koordinate korpusu naziva morskih životinja iz "Lexicon Latino-Illyricum" Pavla Vitezovića, in: Senjski zbornik, XXI, Senj 1994. - S. 149-162
 • (mit Nada Vajs) Vitezovićev "Lexicon Latino-Illyricum" - zapostavljeno djelo hrvatske leksikografije, in: Senjski zbornik, XXI, Senj 1994. - S. 127-133
 • Jezikoslovna rasudba Pavla Vitezovića, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21, Zagreb 1995. - S. 125-137
 • (mit Nada Vajs) "Blago jezika slovinskoga" Jakova Mikalje - jedan od leksikografskih izvora za "Lexicon Latino-Illyricum" Pavla Vitezovića, in: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21, Zagreb 1995. - S. 139-155
 • Nekoliko talasozoonima iz hrvatskih rukopisnih rječnika 17. st., in: Folia onomastica croatica, 4, Zagreb 1995. - S. 103-114
 • (mit Nada Vajs) Vitezovićeva grafijska rješenja u rječniku "Lexicon Latino-Illyricum", in: Filologija 26, Zagreb 1996. - S. 41-62
 • Vitezovićev "Lexicon Latino-Illyricum" i Sušnik-Jambrešićev "Lexicon Latinum", in: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 22, Zagreb 1996. - S. 111-127
 • (mit Nada Vajs) Dodane riječi u Vitezovićevu rječniku "Lexicon Latino-Illyricum", in: Filologija 33, Zagreb 1999. - S. 157-177
 • (mit Nada Vajs) Mjesto rukopisnoga rječnika Pavla Rittera u lancu hrvatske leksikografije, in: Riječki filološki dani, III, Rijeka 2000. - S. 203-216
 • (mit Nada Vajs) Vitezovićeva leksikografska metoda, in: Zbornik radova Drugoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u Osijeku, Zagreb 2001. - S. 123-131
 • (mit Volker Bockholt und Nada Vajs) Nepoznati dvojezični rječnik Ivana Tanzlinghera Zanottija, in: Filologija 36-37, Zagreb 2001. - S. 45-59
 • (mit Nada Vajs) Vitezovićs Konzeption der kroatischen Sprache, in: Lauer, Reinhard (Hrsg.): Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien, Göttingen 2005. - S. 97-121Anzeigen


 • Retrospektivna onomastička bibliografija V. Putanca i P. Šimunovića, in: Obavijesti hrvatskoga arheološkog društva 2, Zagreb 1989. - S. 35-36
 • Prikaz šestoga sveska "Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika", in: Radovi Leksikografskog zavoda M. Krleža 2, Zagreb 1992. - S. 166-168
 • Nezaobilazan prinos istraživanju hrvatske otočne toponimije, in: Folia onomastica, Zagreb 1996. - S. 101-109
 • U susret modernoj hrvatskoj leksikologiji i leksikografiji, in: Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 5, Zagreb 1996, S. 164-175
 • V. Skokovi etimološki susreti u Vukovaru, in: Rasprave IHJJ, Zagreb 1004. - S. 292
 • Par riječi o jednom uspješnom leksikografskom skupu, in: Rasprave IHJJ, Zagreb 2004. - S. 293-298Veröffentlichte lexikographische Texte


 • "pesnikova - pesoglavec", in: Rječnik hrvatskoga književnoga kajkavskoga jezika IV, Zagreb: HAZU und Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005
 • [im Druck] "priklen - prilicen", in: Rječnik hrvatskoga književnoga kajkavskoga jezika, Zagreb: HAZU und Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeTeilnahme an wissenschaftlichen Fachtagungen und Kongressen mit eigenen Vorträgen


 • XII. Kongress der Vereinigung der slawistischen Gesellschaften 1988, Novi Sad
 • Wissenschaftliche Fachtagung der HAZU "Teorija i praksa izradbe jednojezičnih hrvatskih rječnika 1993, Zagreb
 • III. Begegnung der Etymologen von P. Skok 1994, Pula
 • Wissenschaftliche Fachtagung der HAZU "Bogoslav Šulek" 1995, Zagreb
 • Internationale wissenschaftliche Tagung "Riječki filološki dani" 1998, Rijeka
 • Vierte Konferenz der Südosteuropa-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen "Besonderheiten der Kroatischen Kultur" 1999, Göttingen
 • Der zweite kroatische Kongress 2001, Osijek
 • Wissenschaftliche Tagung der HAZU "Dvojezična i višejezična leksikografija" 2001, Zagreb