Ägyptologie und Koptologie (B.A.) (2-Fächer)


Name des Studienfachs: Ägyptologie und Koptologie (B.A.) (2-Fächer)
Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.) (2-Fächer)
Regelstudienzeit: 6 Semester
Studienbeginn: nur Wintersemester