Rome 2013

Rom 13 Konstantinsbogen 1

Konstantinsbogen


Rom 13 Konstantinsbogen 2

Konstantinsbogen


Rom 13 Grab der Pancratia 1

Grab der Pancratia


Rom 13 Grab der Pancratia 2

Grab der Pancratia


Rom 13 San Agnese 1

San Agnese


Rom 13 San Agnese 2

San Agnese


Rom 13 Santa Costanza

Santa Costanza


Rom 13 Ara Pacis

Ara Pacis


Rom 13 Diokletiansthermen

Diocletiansthermen


Rom 13 Grab der Scipionen

Grab der Scipionen


Rom 13 Kolosseum 1

Kolosseum


Rom 13 Kolosseum 2

Kolosseum


Rom 13 Santa Sabina 1

Santa Sabina


Rom 13 Santa Sabina 2

Santa Sabina


Rom 13 Santa Sabina Aussichtspunkt

Aussichtspunkt bei Santa Sabina


Rom 13 Trajanssäule

Trajanssäule


Rom 13 Trajansmärkte 1

Trajansmärkte


Rom 13 Trajansmärkte 2

Trajansmärkte


Rom 13 Helenamausoleum 1

Helenamausoleum


Rom 13 Helenamausoleum 2

Helenamausoleum


Rom 13 Kaiserfora 1

Kaiserfora


Rom 13 Kaiserfora 2

Kaiserfora


Rom 13 Petersdom 1

Petersdom


Rom 13 Petersdom 2

Petersdom


Rom 13 Maxentiusbasilika

Maxentiusbasilika


Rom 13 Museo Fori Imperiali 1

Museo Fori Imperiali


Rom 13 Museo Fori Imperiali 2

Museo Fori Imperiali


Rom 13 San Marco

San Marco


Rom 13 San Sebastiano

San Sebastiano


Rom 13 Opus sectile aus Santa Prisca

Spätantiker Kopf in Opus Sectile aus Santa Prisca


Rom 13 Nekropole an der Via Latina 1

Nekropole an der Via Latina


Rom 13 Nekropole an der Via Latina 2

Nekropole an der Via Latina


Rom 13 Piazza Navona

Piazza Navona


Rom 13 Palatin

Palatin


Rom 13 Museo Nazionale 1

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 2

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 3

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 4

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 5

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 6

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 7

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 8

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 9

Museo Nazionale


Rom 13 Museo Nazionale 10

Museo Nazionale


Rom 13 Unbekannt 2

Palatin


Rom 13 Unbekannt 1


Rom 13 Unbekannt 3


Rom 13 Unbekannt 4


Rom 13 Unbekannt 5