Strolling through Cilicia - Kilikia'da Gezinti


Strolling_Kara_Noerd_Tetra

STROLLING THROUGH CILICIA - NEW RESEARCH ON ROMAN AND LATE ANTIQUE CILICIA

This project consists of a workshops series focussing on Roman and Late Antique Cilicia which is going to take place in the Fall and Spring Semesters of 2021-22. The main goal is to digitally bring together scholars from North America, Europe and Turkey, regardless of the career stage (graduate students to professors), and tackle one specific topic during each of these workshops.
The project intends to improve scholarly exchange and become a platform where investigators can get feeback on current research projects, ideally even leading to further collaboration. Each workshop will incorporate three or four papers centered around its main theme, it will take about 2,5 hours. A publication is not planned.

Strolling_YenibahcebeiTekkadin

KILIKIA’DA GEZİNTİ - KILIKIA’DA ROMA VE GEÇ ANTİK DÖNEME AİT YENİ ARAŞTIRMALAR

Bu proje Kilikia’nın Roma ve Geç Antik Dönemleri’ne odaklanan bir çalıştay serisidir ve 2021-22 yılının Güz ve Bahar Dönemleri’nde gerçekleştirilecektir. Bu projenin ana hedefi, lisans mezunlarından profesörlere kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’den meslektaşları dijital ortamda bir araya getirmek ve her bir çalıştayda belirlenen bir konuyu ele almaktır.
Bu projenin amacı, meslektaşlar arasında bilimsel alışverişi geliştirmek ve araştırmacıların güncel araştırma projelerinden faydalanmalarını hatta daha fazla iş birliğine yönelmelerini sağlamaktır. Her çalıştay belirlenen ana konu çerçevesinde toplam 2.5 saat süren üç veya dört sunumu kapsayacaktır. Bir yayın çalışması yapılmayacaktır.


Organization: Jon C. Cubas Díaz, Serra Durugönül (Mersin Üniversitesi) und Philipp Pilhofer (Humboldt-Universität zu Berlin)
Strolling_Logos