Zypern 2019

5.1 Kiti - Panagia Angeloktistos - Annika Günther - 2019 - Zypern (6)
Kiti


5.1Kiti - Panagia Angeloktistos - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (28)
Kiti


5.2 Kourion - Basilika an der Küste - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (14)
Kourion


5.2 Kourion - frühchristl. Basilika - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (98)
Kourion


6 Paphos - Haus des Theseus - Sam Thomas - 2019 - Zypern (8)
Paphos


7Gruppenbild Kakopetria
Kakopetria


9 Nikosia (Lefkoşa) - St. Katharinen Kirche - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (4)
Nikosia


11 Kyrenia - St. Hilarion - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (1)
Kyrenia


11.1Kyrenia - St. Hilarion - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (14)
Kyrenia


12Gruppenbild Lythrankomi
Lythrankomi


13.1 Salamis - Therme - Sam Thomas - 2019 - Zypern (11)
Salamis


13.2 Salamis - Barnabaskloster - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (13)
Salamis


Laghoudera - Panagia tou Arakou - Gesine Philipp - 2019 - Zypern (5)
Laghoudera


ZAnderes (19)
Prof. Dr. Achim Arbeiter am Abgrund